Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë seancë të re plenare. Në rend dite në këtë seancë është edhe shqyrtimi i propozim-rezolutës për punën dyvjeçare të Qeverisë së Kosovës, në të cilën kryeministri Albin Kurti, do t’u përgjigjet deputetëve.

Në rend dite në këtë seancë janë edhe pikat e rregullta deklarime jashtë rendit të ditës dhe pyetje parlamentare.

Gjithashtu deputetët do të shqyrtojnë në parim edhe Projektligji për çmimin e produkteve medicinale.

Seanca është paraparë të nisë në orën 10:00.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të seancave të mëparshme,
2. Deklarimet jashtë rendit të ditës,

3. Pyetjet parlamentare,

4. Shqyrtimi i Propozim-Rezolutës për punën dyvjeçare të Qeverisë së Kosovës,

5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-110 për Agjencinë e Kosovës për Akreditim,

6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-155 për sanksionet e shёnjestruara kundër shkelësve të huaj të drejtave të njeriut,

7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-201 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-081 për energjinë,

8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-160 për pensionet e zyrtarëve policor të Policisë së Kosovës dhe punonjësit e Inspektoratit Policor të Kosovës me autorizime policore,

9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-220 për çmimin e produkteve medicinale,

10. Shqyrtimi i rekomandimit lidhur me auditimin e procesit të shitjeve me negocim direkt në Agjencinë Kosovare të Privatizimit,

11. Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit të seancës plenare, nr.08-V-321, i datës 23 qershor 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *