18/07/2024

Promovimi dhe ngritja e cilësisë së arsimit të mesëm profesional në vend nëpërmjet avancimit dhe zgjerimit të konceptit të të mësuarit përmes punës në kompani do të jetë fokusi i punës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në muajt e ardhshëm, ndërsa mbështetja për arritjen e qëllimeve të përcaktuara është siguruar nga Qeveria e Konfederatës Zvicerane.

Me këtë rast, sot ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri dhe ambasadorja e Zvicrës në Shkup, Veronik Ulman, nënshkruan memorandum për vazhdimin e bashkëpunimit të suksesshëm të krijuar disa vite më parë, i cili parasheh zbatimin e një plani konkret me më shumë aktivitete të përbashkëta deri në vitin 2026.

Memorandumi do të mundësojë vazhdimin e fushatës Mëso me mençuri, puno me profesionalizëm , ku do të jetë viti i katërt i zbatimit të saj në vend, duke zgjeruar dhe promovuar arsimin dual si koncept i bazuar në të mësuarit përmes punës në kompani dhe jep kontribut jashtëzakonisht të madh në ngritjen e nivelit të punësimit tek të rinjtë dhe shkurtimin e kohës së kalimit nga arsimi në punë, u shpreh Shaqiri.

Ai njoftoi se përgjat këtyre tre viteve konceptin e arsimit dual e pranuan 61 shkolla në vend ndërsa në vitin e parë ishin vetëm 8 shkolla.

Nga 11 paralelet në të cilat u realizua arsimi dual në vitin shkollor 2020-2021 me gjithsej 98 nxënës, në këtë vit shkollor 2022-2023 kemi 225 paralele të quajtura paralele duale me 3228 nxënës. Ose gjithsej gjatë këtyre tre viteve në arsimin dual janë regjistruar mbi 4800 nxënës. Gjithashtu MASH ka siguruar edhe stimulime shtesë për të rritur interesimin për këtë lloj arsimimi, me ndarjen e 1500 bursave për nxënësit që do të regjistrohen në paralelet duale edhe atë, në vlerë prej 3300 denarë në muaj. Gjithashtu do të ndaj informatën se numri i kompanive që kanë pranuar të jenë pjesë e arsimimit të të rinjve, duke parë tek ata fuqinë punëtore potenciale kualitative është rritur nga 16 në 450 kompani, shtoi ministri, duke shprehur mirënjohjen ndaj qeverisë zvicerane për mbështetjen

Për ambasadoren Ulman është kënaqësi të ndihmohet kur synimet e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut janë të dukshme për krijimin e kuadrove cilësore që i mungojnë ekonomisë, por edhe përpjekjet për zhvillimin dhe integrimin e sistemit arsimor nacional në hapësirën arsimore evropiane.

Bashkëpunimi ynë filloi në vitin 2018 dhe që atëherë ka dhënë rezultate të rëndësishme si për të rinjtë poashtu edhe për sektorin privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Si pjesë e këtij Memorandumi të Bashkëpunimit, Zvicra do të ndajë 5.9 milionë franga zvicerane shtesë, me ç’rast mbështetja e përgjithshme e Zvicrës për reformat e sistemit për zhvillimin e aftësive profesionale në vend do të rritet në 12 milionë franga zvicerane. Shkëmbimi i përvojave në kuadrin e mbështetjes zvicerane dhe shkëmbimi i njohurive dhe praktikave më të mira mbështet drejtpërdrejt sistemin dual profesional dhe arsimor duke e lidhur sektorin privat me arsimin, me qëllim që t’i mundësohet të njejtit qasje deri te fuqia punëtore të kualifikuar dhe për të kontribuar në mundësi punësimi të denjë për të rinjtë në vend, theksoi ambasadorja Ulman.

Pas nënshkrimit të memorandumit, i cili shënon fillimin e fazës së dytë të bashkëpunimit tonë, të gjitha palët e interesuara do të fokusohen në realizimin e planit të përbashkët të punës për periudhën 2023-2026, gjegjësisht planin që parashikon vazhdimin e dialogut dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve arsimore dhe sektorit privat, si dhe përmbajtjet e reja promovuese që do të mbështesin regjistrimin në arsimin e mesëm profesional.