Mbi 160 fëmijë enden dhe lypin në rrugët e Maqedonisë së Veriut. Këtë e tregojnë të dhënat të regjistruar për fëmijët në rrugë, por supozohet se numri i tyre është shumë më i madh. Vetëm vitin e kaluar janë regjistruar 90 raste të reja, ndërsa institucionet kompetente janë duke punuar me 78 raste të tjera të evidentuara më herët. Prej tyre, 60 fëmijë u kujdesën në një qendër ditore dhe katër fëmijë u vendosën në një shtëpi të vogël grupore. Janë paralajmëruar 22 prindër për neglizhimin e fëmijëve të lënë në mëshirë të rrugës, por shfrytëzimi i më të pambrojturve vazhdon.

Pothuajse në të gjitha qytetet e vendit në rrugë gjenden çdo ditë fëmijë pa mbikëqyrje prindërore. Ata shesin produkte të vogla, lypin ose mbledhin sende të vjetra nga kontejnerët dhe jo rrallëherë pastrojnë xhamin e përparmë nga makinat nëpër kryqëzimet e frekuentuara, duke rrezikuar jetën e tyre, por edhe të përdoruesve të tjerë të rrugës.

“Edhe këta fëmijë në rrugë janë fëmijët e dikujt. Në thelb, analizat e këtyre fëmijëve të rrugës në vendin tonë treguan se ata kanë shtëpi dhe familje, por gjendja ekonomike e familjeve është në nivel shumë të ulët dhe nuk ka kujdes dhe mbrojtje prindërore. Pra, në vend që të jenë në shkollë ata bredhin kot, në vend që të jenë në shtëpi apo të rriten duke luajtur me moshatarët e tyre – ata lypin, bëjnë punë. Fëmijët nuk i përkasin rrugës, por shkollave, procesit arsimor. Është e nevojshme përfshirja e tyre e plotë në flukset sociale, si dhe mbrojtja e organizuar, shëndetësore dhe sociale. Pikërisht këtu e njohëm obligimin tonë që asnjë fëmijë të mos privohet nga nevojat dhe komoditetet elementare njerëzore”, thotë Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski.

Ai shton se synimi i institucioneve kompetente është që të ndihmojnë që ky vend të jetë një botë më e mirë për ta, në mënyrë që ata të jetojnë, jo vetëm të mbijetojnë.

“Mbrojtja e fëmijëve në rrugë është një proces shumë kompleks që përfshin shumë sektorë në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve. Fëmijët e rrugës kanë të drejtën e mbrojtjes nga të gjitha institucionet kompetente që mund t’u përgjigjen në mënyrë adekuate nevojave të tyre, veçanërisht fëmijëve të dhunuar, për t’i mbrojtur dhe ndihmuar në procesin e tejkalimit të rrezikut”, thotë ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska. Ajo shton se nëse shteti nuk arrinë t’u ofrojë fëmijëve një shoqëri të sigurt dhe të sigurt si bazë e shëndoshë për një jetë produktive, në të njëjtën kohë po rrezikojmë të ardhmen, prosperitetin dhe sigurinë e shoqërisë sonë.

Në shtator të vitit të kaluar, Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve kërkoi mbrojtje më të madhe të fëmijëve nga të gjitha format e abuzimit seksual dhe të punës, diskriminimit dhe dhunës në shkollat ​​në Maqedoninë e Veriut. Komiteti kërkoi t’i jepet fund martesave të mitur, lypjes dhe shfrytëzimit për punë të fëmijëve dhe rekomandoi që çdo fëmijë të mund të marrë një certifikatë lindjeje falas, por edhe që fëmijët pa shtetësi të marrin dokumente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *