18/07/2024

“Ndryshimi i Kushtetutës është para së gjithash është vendim sovran që duhet të marrë ky vend. Sigurisht që keni të drejtë, ne dëgjojmë shumë zëra të ndryshëm dhe kjo është në mbikëqyrje të publikut. Mendoj se është e rëndësishme të tërhiqemi për një moment dhe të pyesim se çfarë është në të vërtetë ky ndryshim kushtetues apo çfarë do të thotë ai në praktikë…”
Shkup, 1 shkurt – Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Dejvid Gir, thotë se të gjitha vendet të cilat duan t’i bashkëngjiten BE-së, duhet t’i zbatojnë standardet për të drejtat e njeriut. Këto janë pritshmëritë, thekson ai, dhe si kjo zhvillohet në një vend kandidat që e ndjek Këshillin e Evropës. Gir në intervistë për televizionin Telma shtoi se edhe krahas asaj që në publik ka mendime shumë të ndryshme për hapjen e Kushtetutës me qëllim që të bëhen ndryshimet e nevojshme, gjegjësisht të përfshihen bullgarët në të, në fakt duhet të gjithë të mendojnë se çka do të nënkuptonte ai ndryshim në praktikë.
“Ndryshimi i Kushtetutës është para së gjithash është vendim sovran që duhet të marrë ky vend. Sigurisht që keni të drejtë, ne dëgjojmë shumë zëra të ndryshëm dhe kjo është në mbikëqyrje të publikut. Mendoj se është e rëndësishme të tërhiqemi për një moment dhe të pyesim se çfarë është në të vërtetë ky ndryshim kushtetues apo çfarë do të thotë ai në praktikë. Në realitet do të thotë të përfshihet në Kushtetutë një referencë për individët, shtetas të shtetit, të cilët e identifikojnë veten si bullgarë. Ky është thelbi. Nuk ka asnjë ndryshim në natyrën thelbësore të Kushtetutës. Nuk prek identitetin e vendit apo interesat e tij thelbësore. Ky vend tashmë ka rezultate të mira në marrëdhëniet ndëretnike. Këto ndryshime janë ndryshime që mund të zbatohen, që duhen analizuar në mënyrë objektive, duhet të tërhiqemi pak dhe t’i shohim. Le të bëjmë një krahasim, për shembull, me disa vende të tjera. Për shembull, Kroacia, e cila përfshin më shumë se 20 bashkësi në Kushtetutën e saj, duke përfshirë bullgarët, shqiptarët dhe maqedonasit. Ajo nuk ndryshoi natyrën thelbësore të Kushtetutës dhe nuk pati pasoja për interesat e shtetit. Mendoj se është më e rëndësishme të zhvillohet debat, i cili do të marrë parasysh se për çfarë saktësisht bëhet fjalë. Dhe le të përpiqemi të largohemi nga një retorikë më e lartë që nuk na ndihmon të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë”, thotë Gir.
Ai shton se janë të gatshëm të bisedojnë me të gjithë që të sqarojnë se si BE-ja e sheh këtë, por në fund të ditës, vendimin duhet ta marrë vendi. Euroambasadori në intervistë foli edhe për korrupsionin, për të cilin vlerëson se është sfida më e madhe të cilën vendi duhet ta zgjidhë, sepse e gjithë kjo ndikon ndaj të drejtave të qytetarëve, qasjes në arsim, shëndetësi, punësim, avancim.