Uji në Shkup është cilësor dhje i sigurt për pirje, tregojnë rezultatet nga analizat e kryera në Sektorin për kontroll sanitar NP Ujësjellësi dhe kanalizimi.

Në periudhën prej 20 deri 24 mars janë marrë 189 mostra për analizë fiziko-kimike dhe 189 mostra për analizë mikrobiologjike të ujit për pirje nga 45 vende matëse në Qytetin e Shkupit. Në pajtim me rezultatet e marra nga hulumtimet, të gjitha mostrat u përgjigjen Rregullores për kërkesa për siguri dhe cilësi të ujit të pijshëm, kumtoi NP Ujësjellësi dhe kanalizimi – Shkup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *