Nëse e ke domaqinkën e mirë grosha edhe pa mish bëhet e mirë (video)

Sot është dita e dytë e muajti të Ramzanit, por a ka krizë në vendet shqiptare si janë çmimet a ka blerës çka mendojnë shitësit.

Një kilogramë groshë Tetovë shkon deri në 300 denarë apo 5 euro, por shitësi thotë se groshën e mirë e bën nëse ke grua të mirë apo siç shprehet ai “domaqinkë” të mirë.

Grosha mund të bëhet edhe pa mish thotë shitësi por me mish vjen më e mirë, por duhet të zihet ngadalë por nëse e ke “domaqinkën e mirë”download

Share post: