Nga 1.800 në 2.100 denarë, u miratuan ndryshimet pagesore në aplikacionin “TVSH-ja Ime”

Kuvendi i RMV-së ka miratuar ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për kthimin e një pjese të TVSH-së për personat fizikë.

Me këtë ndryshim rritet pragu për kthimin e një pjese të TVSH-së nga 1.800 denarë në 2.100 denarë për një tremujor.

Përdoruesit e aplikacionit “TVSH-ja Ime” do të marrin shumat e para të shtuara me pagesat në muajin maj për llogaritë fiskale të skanuara në periudhën janar – mars 2023.

Share post: