Në ditën e fundit janë prodhuar 13.114 MWh energji elektrike

SHA EMV më 26.02.2023 prodhoi 14.814 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore.

Në termoelektranat janë prodhuar 10.435 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 2.679 MWh.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 26.02.2023.

Share post: