18/07/2024

Komisioni Rregullator për Energjetikës solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 2,06 % në raport me vendimin e datës 6.4.2023.

Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës ЕUROSUPER BS-95 dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) rriten për 1,50 den/l.

Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës ЕUROSUPER BS-98 dhe të ЕURODIZELIT (D-Е V) rriten për 2,00 den/l.

Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 0,505 den/kg dhe do të jetë 41,079 den/kg.

Nga data 11.4.2023, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

EUROSUPER BS – 95                 84,50 (denarë/litër)

EUROSUPER BS – 98                 87,00 (denarë/litër)

EURODIZEL BS (D-E V)             74,00 (denarë/litër)

Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 73,00 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU 41,079 (denarë/kilogram)