17/07/2024

Artan Grubi, zëvendëskryeministër i parë tha në Analiza 24 se sot qeveria përfundimisht ka miratuar përmbajtjen e Marrëveshjes për Korridoret 8 dhe 10D.

– Sot ka pasur një elaborim të gjerë në lidhje me raportin përfundimtar të tyre për elaborimet e tyre dhe nesër është nënshkrimi i kontratave. Do të kërkoja nga gazetarët që të thërrisnin konsulentët për të prezantuar projektin, jo politikanët, por ekspertët. Bëhet fjalë për ndërtimin e 110 kilometrave autostradë. Kjo do të na kushtojë 1.3 miliardë euro, ose 2 milionë euro për kilometër, që është brenda mesatares së ndërtimit të autostradës, sqaroi Grubi.

https://fb.watch/j7jYYz4UMx/