Uji në Shkup është i sigurt për pije, tregojnë analizat e “Ujësjellësi dhe kanalizimet”

NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup, njofton se me qëllim të informimit sa më të mirë të qytetarëve të qytetit të Shkupit, publikoi rezultatet e raportit javor për cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marra nga analizat e bëra në Departamentin për kontroll sanitar.

“Departamenti për kontroll sanitar në periudhën prej 27.02.2023 deri më 03.03.2023 ka marrë 183 mostra fiziko-kimike dhe 183 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 39 pika matëse në qytetin e Shkupit”.

“Sipas rezultateve të marra nga analizat, të gjitha mostrat PËRKOJNË me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Moldavisë, nr. 183/18)”, njofton “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”.

Share post: