Në 24 orët e fundit janë prodhuar 15.451 megavat energji elektrike

SHA EMV më 01.03.2023 ka prodhuar 15.451 megavat orë energji elektrike, kumtoi Qeveria.

Këto sasi janë destinuar për amvisëritë dhe konsumatorët e vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore.

Në termoelektranat janë prodhuar 11.380 megavatë ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 4.071 megavat orë.

Share post: