Drejtoria e Transporteve prezanton lejen e re të qarkullimit rrugor

Nëpërmjet një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare, DPSHTRR ka bërë me dije risinë mbi ‘lejen e re të qarkullimit të mjeteve rrugore’ e cila është ne? përputhje me direktivat EU (e njëjtëvsi cilësi/siguri me modelin gjerman).

DPSHTRR ka njoftuar gjithashtu se qytetarët e subjektet qe? do te? kursejnë 30% nga tarifa ekzistuese (2100 Lekë do te? kushtoje? Leja e re, nga 3000 Lekë qe? paguhet për dokumentet aktuale te? mjetit), por jo vetëm:

Eliminohet certifikata e prone?sise?;

Hiqen vulat e kontrollit teknik (kolaudimit) nga dokumenti i ri duke e bërë “te? mos skadojë” për mungese? hapësirë vulash;
Eliminohet nevoja për Leje Ndërkombëtare mjeti, sepse dokumenti i ri vjen me format e kode universale.
Prokati i ri del me 10 elemente sigurie dhe me material NEOBOND qe? nuk dëmtohet nga lagia e me rezistence? ndaj grisjes si edhe me QR Code, njofton DPSHTRR.

DPSHTRR ka bërë me dije se leja e re le?shohet pe?r regjistrimet e reja dhe pe?r ke?do që de?shiron ta ze?vende?soje?. Nuk e?shte? e detyrueshme pe?r mbajte?sit e lejes aktuale deri ne? de?mtim, humbje apo skadim te? saj. Përfitojnë rreth 150 mijë aplikues në vit. Personalizimi i lejes se? re realizohet me puntim qe? nuk lejon falsifikimet.

Të fundit